Hizmetlerimiz

Firmamız, uzun yıllardır enerji projelerinin planlama ve uygulama çalışmalarında görevler almaktadır. Birçok jeotermal enerji, güneş enerjisi ve biyogaz enerjisi kaynaklı elektrik üretim tesislerinin yatırım kararlarının alınmasının, ilk gününden son gününe kadar söz konusu yatırımların mekânsal bilgi sistemlerinin üretilmesi ve yönetilmesi konularında çözümler üretmektedir. Belli başlı ana hizmetlerden söz etmek gerekirse;

HARİTA HİZMETLERİ

* Yatırımların kapsadığı alanların detaylı kadastral verileri, topografik verileri, sakınca alanları vs. gibi kapsamlı sayısal bilgilerinin katmanlar halinde bilgi sistemi oluşturulmakta, projecilerin “hat” ve “yer” seçimleri konusunda mekânsal olarak donatılmaları sağlanmaktadır.

*  Yatırımlar için gerekli mevzi imar planlarının yapımı; çalışma ekibimizce A’dan Z’ye bitirilmekte ve muhataplarımıza sunulmaktadır.

* Yatırım sahalarının hassas plankoteleri alınarak, üzerinden mühendislik hesaplamaları yapılabilen üç boyutlu model altlıklar oluşturulmaktadır.

* Üretilen üç boyutlu model üzerine tasarımcılar (makine, statik vs.) tarafından planlanan projelerin, tüm mekanik ve statik detayları ekiplerimizce an be an sahada aplike edilmektedir. (santral alanları, boru hatları, enerji nakil hatları vs.)

( JES, GES, BES santral detaylarına dair mekanik aplikasyonlar gibi konular bu kısımda tarafımızdan sahada uygulanmakta ve kontrol edilmektedir.)

 

* Yatırım sahalarımızın Enerji Nakil Hattı projeleri kapsamında; saha etüdleri, güzergah seçimleri, kamulaştırma işlemleri ve direklerin aplikasyonları işlerinde görevler alınmaktadır.

 

JEOLOJİK – JEOTEKNİK HİZMETLER

* Yatırım sahalarının Yerleşime Uygunluk haritalarının hazırlanması ve hazırlanan İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt çalışmalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına onaylatılması

* Parsel bazlı zemin etütlerinin hazırlanarak, zemin parametrelerinin detaylandırılması

* Zemin koşullarının elverişsiz olduğu bölgelerde gerekli iyileştirme (geoteknik) değerlendirme raporlarının hazırlanması

* Yeraltı su kaynaklarının araştırılması

* Yeraltı su kuyuları için Devlet Su İşleri’nden izin belgesi (Ruhsat) alınması

* Jeotermal Ruhsat sahalarında Teknik Sorumluluk ve Danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi