Başlarken...

Firma olarak misyonumuz; yatırım projelerinizde; planlamanıza uygun bir iş programı benimseyerek şirketinizin bir parçası gibi çalışmak, doğru, hassas ve sorgulanabilir bir mekânsal bilgi sistemi üreterek, tüm proje departmanlarının ortak bir mekânsal dili konuşmasını sağlamaktır. “Mekansal kültür” yatırım projelerinde devamlı yaşayan bir olgudur. Her aşamada bu konuda bilgi sistemi konforunu sağlamak ana şiarımızdır.